Het Leger des Heils vervolgt noodhulp in Mexico

Het Leger des Heils vervolgt noodhulp in Mexico

Genereuze donaties en onvermoeibare vrijwilligers maken het mogelijk dat het Leger des Heils in Mexico kan reageren op rampen door het hele land. Binnen twee weken werd Mexico getroffen door twee grote aardbevingen en een orkaan.

Begin september stuurde het Leger des Heils twee mobiele kantines naar Veracruz ter voorbereiding op orkaan Katia. Echter, voordat de orkaan de regio bereikte, trof op 7 september een aardbeving van 8.1 op de schaal van Richter de zuidkust van Mexico waardoor de staat Oaxaca met extreme schade te kampen kreeg.

Het Leger des Heils is niet permanent aanwezig in de regio, maar zond onmiddellijk twee mobiele kantines naar het getroffen gebied. Majoor Alberto Gonzales (regionale noodhulpcoördinator) ging ook mee om de activiteiten te overzien. Het Leger des Heils besloot zich te concentreren op een stad genaamd Juchitán en vanuit deze plaats noodhulp te bieden. Dit werd gedaan in samenwerking met 32 andere kerken. Twee weken na de aardbeving werden dagelijks 21.000 maaltijden uitgedeeld vanuit zeven locaties. Het Leger des Heils voorzag de slachtoffers van ingrediënten zodat ze zelf hun eten konden koken.

Op 8 september bereikte orkaan Katia de stad Veracruz. Gelukkig bracht deze orkaan niet zoveel schade toe als verwacht. Desalniettemin gaf het Leger de Heils hulp aan slachtoffers door vier dagen lang 200 maaltijden per dag uit te delen. Ook werden 120 families voorzien van voedselpakketten met niet-bederfbare producten.

Met de hulpverleningsactiviteiten in Oaxaca nog in volle gang, trof een derde ramp het land. Op 19 september veroorzaakte een aardbeving van op 7.1 op de schaal van Richter veel schade in de buurt van Mexico City. Om ook deze slachtoffers te helpen, dit keer in Mexico City en de staten Morelos en Puebla, openden het territoriale hoofdkwartier van het Leger des Heils en andere centra onmiddellijk hun deuren om ondersteuning te bieden. Het hoofdkwartier van het Leger des Heils wordt nog steeds gebruikt als donatieverzamelcentrum.

Noodhulpactiviteiten in het stadscentrum werden uitgevoerd door vier Leger des Heils kerken (korps 1, korps 3, Nueva Atzacoalco en Cocotitlán). Daar werden tevens koffie, water, broodjes en dergelijke verstrekt aan reddingswerkers en slachtoffers.

Omdat er honderden vrijwilligers door het hele gebied maaltijden en water aan de slachtoffers boden, werd besloten om dit soort activiteiten na vier dagen te verminderen. Alleen korps 1 gaat nog een paar uur per nacht de straat op met koffie, snacks en de bereidheid om te luisteren naar getroffen mensen die nu op straat leven.

Naast de hulpverleningsactiviteiten in het stadscentrum werkt het Leger des Heils ook in Pueblo, waar nog steeds dagelijks 300 maaltijden worden verstrekt, en op vier locaties in Morelos, waar dagelijks 1.500 maaltijden worden uitgedeeld.

Het Leger des Heils heeft meer dan 17 tonnen aan donaties ontvangen. Dit varieert van niet-bederfbare voedingsmiddelen en drinkwater tot hygiëneartikelen en schoonmaakproducten. Een particuliere donor voorzag met generatoren en motors. Eerder kwam het voor dat reddingswerkers zonder elektriciteit kwamen te zitten en ook naar plekken moesten reizen die slecht bereikbaar waren dus zijn generatoren en motors zeer bruikbaar bij de huidige noodhulpactiviteiten. Het grondgebied is ook bezig geweest om voorbereidingsacties te verbeteren voor toekomstige rampen.

De lokale bevolking reageert bijzonder hulpvaardig op de rampen. Naast het verstrekken van materiële hulp hebben meer dan 400 mensen vrijwillig geholpen met de noodhulpactiviteiten van het Leger des Heils zoals het sorteren van artikelen voor distributie, het onderhouden van de administratie en public relations, voedsel uitdelen en het opruimen van puin. Op sommige plaatsen worden de hulpactiviteiten langzaam afgerond, maar in andere steden gaan ze nog een paar weken verder. De activiteiten focussen zich nu op herstel. De aardbevingen hebben veel mensen dakloos achtergelaten en duizenden mensen slapen onder dekzeilen op straat. Velen liggen voor wat er overgebleven is van hun huizen. Het Leger des Heils blijft hulp bieden en probeert fondsen te werven die het mogelijk maken om zoveel mogelijk mensen te helpen bij het herbouwen van hun huis en het herpakken van hun leven.

Foto’s en de laatste informatie zijn beschikbaar op www.salvationarmy.org/hurricanes2017 en regelmatige gedetailleerde updates (engels) zijn hier te vinden.

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

Bekijk het originele artikel hier