Het Leger des Heils brengt een bron van licht naar Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

Het Leger des Heils brengt een bron van licht naar Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh

Het Leger des Heils in Bangladesh biedt ondersteuning in de kampen waar de Rohingya verblijven die zijn gevlucht voor geweld in het naburige Myanmar. Na vele maanden van planning en voorbereiding heeft de regering toestemming gegeven om een innovatief project uit te voeren. Dit project zorgt ervoor dat vluchtelingen worden voorzien van LED-verlichting en zonnepanelen.

Het Rohingya-volk -ook wel de Arakanese Indianen genoemd- is afkomstig uit wat nu het westen van Myanmar is. De meerderheid van de Rohingya is moslim maar ook enkele van hen zijn Hindu. Naar schatting zijn er sinds 25 augustus 2017 706.364 Rohingya naar Bangladesh gekomen, op de vlucht voor het geweld in de Rakhine-staat in Myanmar. De vluchtelingenkampen in het gebied dat bekend staat als Cox’s Bazar zijn overvol geraakt. Momenteel verblijven er meer dan 919.000 vluchtelingen in de kampen. Ongeveer 55 procent van de vluchtelingenpopulatie is jonger dan 18 jaar, drie procent behoort tot de ouderengroep en 16 procent van de populatie bestaat uit alleenstaande moeders. De toestroom van vluchtelingen heeft geleid tot een humanitaire crisis die ongeveer 1,3 miljoen mensen in Cox’s Bazar heeft getroffen. Zowel vluchtelingen als gastgemeenschappen hebben hulp nodig.

Onderwijl dat het Leger des Heils onschuldige burgerslachtoffers probeert te helpen doet zich een ongewoon probleem voor. Eén van de belangrijkste Rohingya-militiegroepen werkt onder een naam die zich vertaalt als het Arakan Rohingya Leger des Heils (ARSA). Het Internationale Hoofdkwartier van het Leger des Heils wil duidelijk maken dat zij op geen enkele manier verbonden zijn met de ARSA.

In februari 2018 bezochten vertegenwoordigers van de afdeling International Emergency Services het Leger des Heils in Bangladesh om de situatie te beoordelen. Zij spraken hier met lokale leidinggevenden en projectmedewerkers. De behoeften in de vluchtelingenkampen zijn enorm en de problemen divers. Om de beste en meest geschikte hulp te bieden, werkt het Leger des Heils Bangladesh nauw samen met de lokale overheid, die de noodhulp aan vluchtelingen coördineert. Op deze manier vullen de noodhulpactiviteiten elkaar aan in plaats van dat er dubbel werk wordt gedaan. Elke internationale en lokale niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) biedt hulp op een ander vlak. Gezamelijk werd bepaald welke problemen het Leger des Heils zou kunnen aanpakken. Eén van deze problemen was het gebrek aan licht in de kampen.

Het Leger des Heils Bangladesh kreeg onlangs de goedkeuring van het overheidsbureau dat verantwoordelijk is voor hulp- en ontwikkelingsprojecten, om een project te starten en 2.800 Rohingya-gezinnen in Cox’s Bazar te voorzien van LED-verlichting en zonnepanelen. Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan kwetsbare groepen zoals ouderen, mensen met een handicap en alleenstaande moeders. Elk gezin ontvangt twee LED-lampen (elk 3 watt), een lithiumbatterij (75 wattuur) en een hoogwaardig zonnepaneel met bijbehorende accessoires. De duurzame lichtbron draagt ​​bij aan de veiligheid in de uitgestrekte en gevaarlijke kampomgeving.

De zonnepanelen worden gedurende de dag opgeladen en bieden genoeg stroom om ‘s nachts een lampje aan te hebben. Ook bieden de zonnepanelen mensen de mogelijkheid om mobiele telefoons op te laden en andere apparaten van stroom te voorzien. Het project stelt mensen in staat om ‘s nachts taken uit te voeren zonder de noodzaak van batterijen of de gevaren van een open vuur. Het licht zal ook bijdragen aan de veiligheid in de kampen. Denk hierbij aan het lopen over de slechte paden, bruggen en de trappen die gemaakt zijn van zandzakken. Het is ook te hopen dat meer licht in het kamp criminaliteit en aanvallen zullen verminderen. Bangladesh heeft veel zonne-uren, wat zonne-energie een duurzame, effectieve en efficiënte energiebron maakt voor de Rohingya in de kampen van Cox’s Bazar.

Foto’s van het rampassessment zijn beschikbaar om te downloaden via de IHQ Flickr-stream: sar.my/iesrohingya

Wanneer u wilt doneren ten behoeve van de noodhulp acties die het Leger des Heils uitvoert kunt u uw gift storten op NL27 RABO 0119 6839 89 t.n.v. Leger des Heils IOS o.v.v. Noodhulp.

Tekst: https://www.salvationarmy.org/ihq/news/inr130718
Vertaling door Writing By

Originele post: https://www.legerdesheils.nl/ios/News/view/3229